Beskyttelse mod misbrug

De oplysninger, deltagerne kommer med, bliver behandlet fortroligt og vil ikke blive givet videre til myndigheder eller andre. Oplysningerne er kun til forskningsmæssig brug, og forskerne vil lave deres analyser uden at vide hvilke enkeltpersoner, der indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen foregår efter regler, der er godkendt af Datatilsynet.

BØRN OG UNGE I DANMARK - VELFÆRD OG TRIVSEL


Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2014 er en statistisk baseret panelundersøgelse om den danske børnebefolknings tilstand. Den giver indblik i, hvordan den brede del af børnepopulationen trives på forskellige livsområder. Samtidig bidrager den også med viden om kategorier af børn og unge, som har det særligt vanskeligt og derfor kan have brug for børnesociale indsatser.

Børn og unge i Danmark følger børnebefolkningen over tid. Derved overvåger den bevægelser og udviklingstræk i børns trivsel og opvækstbetingelser. Første udgave af undersøgelsen udkom i 2010. Den anden i i 2014.

Tredje runde er planlagt til at finde sted i 2017 med forventet rapportudgivelse i 2018. Den vil blandt andet følge op på nogle af de forandringstendenser, der blev observeret fra første til anden rapport, herunder i forhold til risikoadfærd, psykisk mistrivsel og polariseringstræk blandt de mest udsatte grupper. Det er ambitionen, at Børn og Unge i Danmark kan fungere som inspirationsgrundlag for konkrete indsatser i det børnesociale arbejde

Undersøgelsen er finansieret af Bikubenfonden og Velux Fonden. 

Søg på bud.sfi.dk