Hvad skal undersøgelsen bruges til?

Vi kalder selv undersøgelsen for den nationale børnerapport. Formålet er at give et aktuelt billede af, hvordan børn og unge i Danmark har det. Ved at gentage spørgsmålene hvert fjerde år kan vi følge udviklingen. Gennem flere år har samfundet været præget af økonomisk og materiel fremgang for de fleste danskere. Men hvad med de andre sider af børn og unges liv? Vi vil med undersøgelsen have fokus på, hvordan forskellige grupper har det – både når det gælder trivsel og materielle vilkår. Vi vil skabe ny viden om almindelige børn og unges hverdag, og ny viden om udsatte børn og unge. Viden der kan bruges til at skabe tiltag og aktiviteter til gavn for disse grupper. 

Søg på bud.sfi.dk