Hvad spørger vi om

Spørgsmålene dækker et bredt udvalg af emner. Til sammen skal det give et billede af børn og unges opvækst i Danmark i dag – hvordan de har det og hvordan deres muligheder er for at klare sig i dagens samfund. Nogle temaer er vigtige for alle børn og unge. Andre giver kun mening for børn eller unge i en bestemt alder. Det er der taget højde for, sådan at spørgsmål af fælles interesse stilles til alle, mens de specielle spørgsmål kun stilles til den aldersgruppe, de har betydning for.

Vi spørger om:

 • Barnet eller den unges familieforhold, bolig og lokal-område
 • De yngste børns pasning i dagpleje, vuggestue eller børnehave
 • Hvordan det går i skolen – også fagligt
 • Unges forestillinger om uddannelse og arbejde efter skolen
 • Tanker og oplevelse af værdier, tryghed og aktiviteter i familien
 • Barnet eller den unges psykiske og sociale trivsel
 • Venner og kammerater
 • Helbred og sundhed
 • Fritid, sport og motion
 • Unges livsstil og erfaringer gennem opvæksten
 • Unges interesse for politik og samfundet

 

Søg på bud.sfi.dk