Om undersøgelsen

I foråret 2009 iværksatte SFI en stor undersøgelse af børn og unge i Danmark. Det er første gang, der bliver lavet så stor en undersøgelse af børn og unges hverdag og liv i Danmark. I alt er 5.800 personer fra fem årgange med. For undersøgelsens yngste børn på 7 år, er det forældrene, vi spørger. De ældre børn på 11 år og de unge på 15, 19 og 23 år skal selv give oplysninger til undersøgelsen. 

De fem årgange, som er født i hhv. 1989, 1993, 1997, 2001 og 2005, udgør et såkaldt panel, som vil blive indbudt til at deltage flere gange. Næste gang bliver i 2017. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen hver gang, der gennemføres en ny interviewrunde. Ved at være med bidrager hver enkelt deltager til at give så præcist og nuanceret et materiale som muligt til forskerne. 

Søg på bud.sfi.dk