Undersøgelsens resultater

Hvornår kommer der resultater fra undersøgelsen?

Den første samlede rapport fra undersøgelsen udkom 30.9.2010 i forbindelse med en konference. Anden runde af undersøgelsen bliev afrapporteret 12.12.2014. En række forskere vil desuden bearbejde forskellige dele af materialet og fremlægge deres resultater for kolleger på konferencer og i faglige tidsskrifter. Andre vil blive orienteret gennem mere populært formidlende artikler og interviews i dags- og ugepressen. Du kan også følge med her på undersøgelsens side, der er en del af SFI’s hjemmeside.

Søg på bud.sfi.dk