Resultater fra anden runde

Den anden rapport fra undersøgelsen er udkommet 12.12.2010. Rapporten Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2014 beskriver forholdende for næsten 7700 børn og unge i Danmark. I forhold til den første undersøgelsesrundeden er den mest markante forandring, som 2014-rapporten viser, at de unges risikoadfærd har forandret sig betydeligt til det bedre. Det er især de 15-årige – og navnligt de unge drenge – der trækker denne udvikling.

De unge spiser mere sundt – fx spiser de ældste drenge meget mindre fastfood. De 15-årige ryger væsentligt mindre i dag – kun 4 procent ryger hver uge. De drikker mindre – især drengene er ikke så ofte fulde som tidligere - og de tager færre stoffer. De er også i mindre grad udsat for kriminalitet, ligesom de unge begår mindre kriminalitet: Der er et generelt fald i tyveri, vold og hærværk – også her gælder det særligt for drengene.  

 

Søg på bud.sfi.dk