Resultater fra første runde

Den første rapport fra undersøgelsen er udkommet 30.9.2010. Rapporten Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2010 beskriver forholdende for 6267 børn og unge i Danmark. Den viser bl.a., at næsten alle små børn har det godt, men at risikoen for at bliver udsat eller marginaliseret stiger med alderen. Undersøgelsen viser, at i teenageårene får både piger og drenge får det sværere, men på meget forskellige måder. Blandt de ældste piger er der temmelig mange, der har indadvendte og depressive symptomer. 21 procent af de 19-årige piger svarer, at de har haft en psykisk lidelse. Drengene ryger og drikker mere end de jævnaldrende piger, spiser usundere og er mere udsatte i nattelivet. I et internationalt perspektiv er den danske børnevelfærd i top. Det skyldes især, at danske børn vokser op under gode materielle rammer. På andre områder er billedet mere broget – fx i forhold i livsstil og personlig trivsel. Men undersøgelsen bekræfter, at i sammenligning med andre lande har danske børn og unge det generelt godt. 

Læs mere om rapporten, bestil/download

Mai Heide Ottosen fortæller om undersøgelsens resultater

Søg på bud.sfi.dk